» Hizmetlerimiz  » Mali Hizmetleri
Mali Hizmetler MüdürlüğüMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
 
1
 
 
 
 
 
SU TAHSİLAT SERVİSİ
SU ABONE İŞLEMİ
 
 
 
 
1-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2-Tapu fotokopisi
3-Yapı kullanma izin belgesi (Mesken Aboneliği için)
4-Kira kontratosu (Kiracılar için)
5-Yapı ruhsatı (inşaat aboneliği için)
6-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (Ticari abonelik için)
7- Nüfustan ikametgah belgesi. (Adres bilgileri için)
8-Su sayacı veya sayacın markası ve numarası.
9-Su teminatı. (Abonelik ücreti)
 
1 GÜN
 
 
 
 
2
SU TAHSİLAT SERVİSİ
SU SAYAÇLARININ OKUNMASI
 
SU SAYACI
1 AY
3
SU TAHSİLAT SERVİSİ
SU TAHSİLÂTI
1- Su İhbarnamesi  veya abone numarası
2 dakika
4
SU TAHSİLAT SERVİSİ
ARIZALI SU SAYAÇLARIN MUAYENESİ
 
1-Arızalı sayacın muayenesi için dilekçe
15 Gün
5
SU TAHSİLAT SERVİSİ
ARIZALI SU SAYACININ DEĞİŞİMİ
 
1- Su sayacı
1 Gün
6
EMLAK SERVİSİ
EMLAK VERGİ BİLDİRİM İŞLEMİ.
 
1-Tapu Fotokopisi
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
5 Dakika
7
EMLAK SERVİSİ
VARİSLİ EMLAK VERĞİSİ BİLDİRİM İŞLEMİ.
1- Tapu fotokopisi
2- Veraset İlamı
10 Dakika
8
EMLAK SERVİSİ
ÇTV BİLDİRİM İŞLEMİ
1- Tapu fotokopisi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 Dakika
9
EMLAK SERVİSİ
EMLAK VERGİSİ VE ÇTV TAHSİLAT İŞLEMLERİ
1- Adı, Soyadı ve Baba Adı bilgisi
2- Sicil Numarası
3- T.C.No su
5 Dakika
10
EMLAK SERVİSİ
BELEDİYE GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
 
-
5 Dakika
11
EMLAK SERVİSİ
YEŞİLKARTİŞLEMLERİ GAYRİMENKUL KAYDI
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5 Dakika
12
GELİR SERVİSİ
GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ
1- Beyanname
2- Kimlik Fotokopisi
Gelir tahakkuktan sonra ilgilinin talebi üzerine hemen tahsil edilir.
13
GELİR SERVİSİ
GİDERLERİN ÖDENMESİ
1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince idarece düzenlenmesi gereken belgeler.
2- Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.
3-Kimlik Fotokopisi.
4-Vekaletname
5- 2.000,00.-TL  ve üzeri ödemelerde vergi borcu olmadığına dair belge
6-Hak iş ödemelerinde SGK borcunun olmadığına dair belge
Ödeme belgelerinin tamamlanmasından sonra en geç 5 iş günü içinde gider ödenmeye hazır olur. Ödeme sözleşme şartlarına ve kurumun gelirine göre ödenir.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

 

 

 

İlk Müracaat yeri : Zabıta Memurluğu İkinci Müracat Yeri: Belediye Başkanlığı
İsim :        İsim :
Unvan : Zabıta Memuru V. Unvan :Belediye Başkanı
Adres : Belediye  Adres : Belediye